BESTUUR

Het bestuur van s.v. Maaskantse Boys bestaat uit 9 leden, verdeeld in de volgende rollen: voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-medewerker en 5 leden. Deze 5 leden vertegenwoordigen ieder een commissie, te weten:

Technische commissie
Is verantwoordelijk voor alle technische ondersteuning en tactische voetbalzaken is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het voetbal binnen de vereniging is verantwoordelijk voor het aanstellen en contact van voetbaltrainers.

Activiteitencommissie
Is verantwoordelijk voor sfeer en nevenactiviteiten rondom de voetbalvereniging organiseert allerlei verenigingbindende activiteiten.

Sponsorcommissie
Is verantwoordelijk voor werving van sponsors en het onderhouden van contacten met sponsors is verantwoordelijk contact met de Business Club leden van de vereniging.

Accomodatiecommissie
Is verantwoordelijk voor onderhoud aan het sportpark waaronder het clubhuis en de voetbalvelden is verantwoordelijk voor de uitvoer van nieuw- en verbouwactiviteiten.

Jeugdcommissie
Is verantwoordelijk voor begeleiden en stimuleren van het voetbal bij jeugdleden begeleiden van jeugdleden bij bijzondere nevenactiviteiten.

s.v. Maaskantse Boys heeft ook tal van vrijwilligers die zich inzetten voor de dagelijkse handel en wandel rondom het beheren, schoonhouden en onderhouden van het sportpark.

 

Klik hier voor een overzicht van personen en e-mailadressen.